HANTI

Kadry i płace

Home  >>  Pozostałe usługi  >>  Kadry i płace

Zakres oferowanych usług:

 • Nawiązywanie stosunku pracy
  • Przygotowanie umów o pracę
  • Przygotowywanie umów tzw. kontraktowych
  • Zakładanie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji zatrudnienia
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Przygotowywanie wymaganych dokumentów związanych z:
   • przebiegiem zatrudnienia
   • zmianą warunków pracy i płacy
  • Szczegółowe określenie uprawnień pracowniczych, m.in.:
   • wymiaru urlopów wypoczynkowych
   • urlopów macierzyńskich
   • okresów wypowiedzenia
  • Prowadzenie statystyki kadrowej np.:
   • historii zatrudnienia i stażu pracy
   • zestawień wszystkich urlopów i nieobecności
  • Monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem pracowników m.in.:
   • okresów trwania umów o pracę
   • ważności posiadanych uprawnień
   • obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Sporządzanie i nadzór nad poprawnością umów cywilno-prawnych zawieranych z pracownikami z uwzględnieniem wewnętrznej specyfiki danej firmy
  • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników Klienta związanych z:
   • zatrudnieniem
   • otrzymywanymi zasiłkami i wynagrodzeniem
 • Rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami
  • Przygotowywanie wymaganych dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy
  • Wystawianie i wysyłanie do pracownika świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia